Ban lãnh đạo

ANH BÙI VĂN LƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện

TS. LƯU BÌNH DƯƠNG

Viện trưởng

ANH PHẠM THANH TÙNG

Phó viện trưởng

ANH LƯƠNG VĂN TUẤN

Cố vấn pháp quy lĩnh vực nhà nước