HỌ VÀ TÊN

PHẠM THANH TÙNG

HỌC VỊ

KIẾN TRÚC SƯ

CHỨC VỤ

Phó Viện trưởng

KINH NGHIỆM

Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực Kiến trúc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2016 - 2018

Giám đốc - Công ty TNHH Milimet Vuông

2018 - 2021

Giám đốc - Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý và Đầu Tư Mastery

2021 - nay

Chuyên gia tư vấn - Công ty Cổ phần Defarm

2022 - nay

Phó chủ tịch hội đồng quảnt trị - Công ty CP Tư vấn và quản lý đầu tư Làng sinh thái Việt Nam