HỌ VÀ TÊN

TS. LƯU BÌNH DƯƠNG

HỌC VỊ

TIẾN SĨ LUẬT

CHỨC VỤ

Viện trưởng

KINH NGHIỆM

Hơn 25 năm làm việc trong lĩnh vực Pháp lý

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1997- 2005

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

2005 - 2012

Trưởng Phòng Nội chính - UBND tỉnh Thái Nguyên

2012 - 2020

Trưởng khoa Luật - Trường Đại hoc Khoa học Thái Nguyên

2021 - nay

Trưởng khoa Luật và Du lịch - Trường Đại học Kinh tế và Công nghệ Thái Nguyên

2021 - nay

Viện trưởng - Viện kinh tế và du lịch Vùng Đông Bắc