Giới thiệu mục đích - sứ mệnh

Mục đích

Việt Nam là một quốc gia có điều kiện tự nhiên phù hợp với việc phát triển nông nghiệp, dược liệu.

Hàng tỷ năm kiến tạo của Trái Đất đã tạo ra Việt Nam với địa hình, khí hậu, thảm thực vật đa dạng bậc nhất thế giới cùng với nhiều dân tộc sỡ hữu nền văn hóa khác nhau. Các nhân tố này thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch khác biệt, nổi trội và duy nhất.

Tuy vậy, các nguồn lực nghiên cứu, tài chính, chính sách đang chưa đồng bộ để phát triển kinh tế – du lịch – nông nghiệp.

Chúng tôi nhận thấy mình có thể đóng góp sức lực, tư duy, tâm huyết để đưa nền kinh tế – du lịch – nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

Đó là lý do thành lập của Viện Kinh tế Du lịch Nông nghiệp.

Sứ mệnh

Cố vấn chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội địa phương cho các cấp chính quyền.

Tập hợp, điều phối nguồn lực tri thức thuộc các lĩnh vực khác nhau từ nhiều Viện nghiên cứu để đưa ra chiến lược toàn diện, đa chiều, thực tế.

Nghiên cứu ứng dụng chiến lược toàn diện để hoạch định phát triển một lĩnh vực trong ngành kinh tế – du lịch – nông nghiệp.

Kết nối sản phẩm tri thức với các đơn vị khác: Cơ quan quản lý, Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư.

Đào tạo ứng dụng thực tiễn tri thức kinh tế – du lịch – nông nghiệp.