HỌ VÀ TÊN

BÙI VĂN LƯƠNG

HỌC VỊ

THẠC SĨ LUẬT

CHỨC VỤ

Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện

KINH NGHIỆM

Hơn 32 năm làm việc trong lĩnh vực Pháp lý

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1989 - 1994

Thẩm phán - TAND tỉnh Bắc Thái

1994 - 2006

Chánh án TAND - TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2006 - 2011

Phó Chánh tòa Hình sự - TAND tỉnh Thái Nguyên

2011 - 2015

Thẩm phán Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra - TAND tỉnh Thái Nguyên

2010 - 2019

Khoa Luật Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên

2015 - nay

Phó trưởng - Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên

2019 - nay

Chủ tịch Hội đồng - Viện Kinh tế và Du lịch Vùng Đông Bắc